Dyrektor: Grzegorz Derengowski
Główny Księgowy: Małgorzata Giec – Pabian
Referent ds. księgowości,
kadr i administracji:
Alicja Małolepsza
Pracownik Socjalny: Alicja Kluzowska
Psycholog: Katarzyna Dudek
Terapeuta: Katarzyna Duda – Gładysz
Fizjoterapeuta: Anna Jachymczyk
Instruktor terapii zajęciowej: Renata Malatyńska
Terapeuta zajęciowy: Katarzyna Spodzieja