Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie jest ośrodkiem wsparcia dziennego, który przeznaczony jest dla osób dorosłych zamieszkujących teren powiatu oleskiego. Nasi uczestnicy mają trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Z naszej pomocy w całym 2019 roku skorzystały 58 osób. Placówka zapewnia transport na i z zajęć terapeutycznych. Codzienne nasze samochody pokonują około 450 km, aby uczestnicy mogli skorzystać z terapii. Podopieczni przyjeżdżają do nas na zajęcia z terenu gmin: Praszka, Rudniki, Gorzów Śląski oraz Radłów.

Placówka od początku istnienia mogła pochwalić się dobrymi warunkami do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Cały czas staramy się rozszerzać naszą ofertę poprzez doposażanie istniejących pracowni i wprowadzanie nowych elementów terapii. W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy korzystają ze wsparcia terapeutów, pracownika socjalnego, rehabilitanta oraz psychologa. Podczas zajęć podopieczni uczą się samodzielności, wiary we własne możliwości oraz mogą integrować się ze społeczeństwem. Zadania te realizujemy w formie treningów:

- trening funkcjonowania w codziennym życiu w ramach, którego uczestnicy doskonalą bądź uczą się samodzielnego jedzenia, mycia, ubierania, prania, obsługi sprzętu AGD, prasowania, składania, rozwieszania, dbania o ład i porządek wokół siebie. Ponadto w okresie wiosna-lato-jesień uczestnicy dbają o tereny zielone wokół naszej placówki, które wcześniej wspólnie tworzyli,

masterchaf

- trening umiejętności interdyscyplinarnych i rozwiązywania problemów w ramach, którego uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności nawiązywania kontaktów, podtrzymywania rozmów, aktywnego słuchania, asertywności, uczenia się odpowiedzialności, współpracy, zasad partnerstwa, rozwiązywania problemów,

ściana

- trening spędzania czasu wolnego – uczestnicy poznają różne formy aktywnego wypoczynku takie jak: zawody sportowe, występy, pokazy artystyczne, zajęcia muzyczne, komputerowe, biblioterapię i gry stolikowe czy wycieczki,

mecz

- terapia zajęciowa – w ramach której działa pracownia plastyczna, warsztat techniczny, pracownia ceramiczno-artystyczna, krawiecka, kulinarna oraz „małego artysty”,

terapia1

 

terapia3

- poradnictwo psychologiczne – psycholog prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne,

- terapia ruchowa – działania profilaktyczne, rehabilitacyjne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, które realizowane sią na sali rehabilitacyjnej, sali gimnastycznej i boisku,

terapiaruch

- współpraca z rodziną – realizacja procesu terapeutycznego jest często utrudniona, a czasem niemożliwa bez wsparcia najbliższych, dlatego staramy się zaangażować rodziny naszych podopiecznych w proces terapeutyczny, zapraszając ich na różnego rodzaju uroczystości, spotkania w celu wymiany informacji, konsultacji dot. funkcjonowania naszych podopiecznych,

- organizowanie spotkań okolicznościowych i integracyjnych – nabywanie umiejętności organizacyjnych, wcielania się w rolę gospodarzy.

gospodarz1

 

gospodarz2

Rok 2019 był dla nas rokiem szczególnym, ponieważ nasza placówka pozyskała kolejnego busa przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zaburzonych Psychicznie i Upośledzonych Umysłowo „Nadzwyczajni” złożyło projekt do Budżetu Obywatelskiego Gminy Praszka pt. „Sprawny dojazd – zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością”. Projekt ten w czasie głosowania mieszkańców gminy otrzymał największą ilość głosów, a nasza placówka pozyskała nowy środek transportu, dzięki któremu nasi uczestnicy sprawnie mogą dojeżdżać do naszej placówki na zajęcia. Samochód oficjalnie został nam przekazany przez Władze Gminy Praszka w czerwcu 2019 w czasie pikniku, który odbył się na boisku należącym do naszej placówki. W imprezie uczestniczyło około 200 osób z czego większość były to osoby z niepełnosprawnością zaproszone do nas w ramach współpracy pomiędzy ośrodkami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

budżet1