„Jesteśmy dla ludzi potrzebujących wsparcia.
Pomagamy mierzyć dalej,
widzieć więcej.
Z nami każdy krok daje możliwości”

 

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych”.

Tyle w teorii...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zaburzonych Psychicznie „NADZWYCZAJNI” zaprasza osoby kontaktowe z własną inicjatywą i chęcią zweryfikowania swojej wiedzy i sprawdzenia swoich umiejętności do współpracy w ramach wolontariatu.

Chcesz stworzyć coś wspaniałego, masz jakiś ciekaw pomył, nie wiesz gdzie i jak go zrealizować… skontaktuj się z nami od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 pod numerem telefonu 34 357 69 79, osoba do kontaktu w sprawie wolontariatu: Grzegorz Derengowski.