HARMONOGRAM DNIA W NASZYM DOMU

7.00 - 8.00 - przyjazd uczestników

8.00 - 9.30 - zajęcia terapeutyczne

9.30 - 10.00 śniadanie, przerwa kawowa

10.00 - 12.00 zajęcia terapeutyczne

12.00 - 12.30 ciepły posiłek

12.30 - 14.00 pogadanki, gry świetlicowe, dokończenie zajęć terapeutycznych, porządkowanie sal

14.00 - 15.00 organizacja odwozu uczestników, uzupełnienie dokumentacji, przygotowanie do zajęć